akurat to, że Puławy znalazły się wśród wyróżnionych, to mnie nie dziwi. wystarczy baczniej przyjrzeć się aktualnej sytuacji finansowej spółki i planom inwestycyjnym i wtedy nie powinno dziwić, że zakłady trzymają się mocno.
0