WYRAZY  GŁĘBOKIEGO  WSPÓŁCZUCIA  DLA  RODZI NY  WSPANIAŁEGO  KOLARZA  STASZKA  SZOZDY.      Zaskakuje  brak  informacji  o  chorobie  i  czy  posiadał  Staszek  odpowiednie  warunki  pomocy  medycznej (?).
0