Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

Bardziej już poniżyć nie można

Utworzony przez nike, 29 stycznia 2008 r. o 13:20
s napisał:
a pewnie ze klany, m-c to mala miescina tu kazdy jest kazdego kuzynem, wiec dajcie na luz
a ja nie jestem niestety kuzynem: ani posła Jerzego, ani burmistrza Artura, ani przewodniczącego Przemysława, ani Jarosława G. ani przewodniczącego Pawła, ani wiceburmistrza Tadeusza, ani radnego Sławomira, ani radnej Elżbiety, ani radnego Zbigniewa, ani radnego Wojciecha, więc dać sobie na luz z pracą w szkole?
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Gość napisał:
Podli Słudzy Lucyfera ... - nigdy tak mi dopomóż Bóg!
nigdy nie zagłosuję na P_osadki S_woim L_udziom !!! NIGDY !!!
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
PRECZ Z pe_se_lem napisał:
nigdy nie zagłosuję na P_osadki S_woim L_udziom !!! NIGDY !!!
ja i moja rodzina również NIGDY NIE ZAGŁOSUJĘ NA PSL i MIĘDZYRZEC RAZEM
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Gość napisał:
a ja nie jestem niestety kuzynem: ani posła Jerzego, ani burmistrza Artura, ani przewodniczącego Przemysława, ani Jarosława G. ani przewodniczącego Pawła, ani wiceburmistrza Tadeusza, ani radnego Sławomira, ani radnej Elżbiety, ani radnego Zbigniewa, ani radnego Wojciecha, więc dać sobie na luz z pracą w szkole?
ups... zapomniałeś o staroście Tadeuszu... rok temu przywiózł RAZEM z przewodniczącym Przemysławem w TACZCE dyrektora Mirosława... i konkurs nie był potrzebny.... cieżar tego wydarzenia był tak ogromny, że aż ich dwóch musiało to dźwignąć... niestety przeżyli rozczarowanie... nikt nie chciał od nich takiego podarunku... NIKT... ale został... sił zbrakło by zabrać z powrotem TACZKĘ???
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
sił zbrakło by zabrać z powrotem TACZKĘ??? taczka się jeszcze przyda
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Gość napisał:
sił zbrakło by zabrać z powrotem TACZKĘ??? taczka się jeszcze przyda
"sił zbrakło by zabrać z powrotem TACZKĘ???" to taki skrót myślowy... toż z TACZKI się nie wygramolił, bo jak? nie dał rady wyleźć... to nie chcieli tego ciągnąć z powrotem i zostawili... CAŁY CZAS SIEDZI W TACZCE! teraz wystarczy tylko kilku odważnych chłopa... może uczniowie co napiszą... a wywózka jest przygotowana!
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Gość napisał:
ja i moja rodzina również NIGDY NIE ZAGŁOSUJĘ NA PSL i MIĘDZYRZEC RAZEM
i wszyscy moi bliscy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! precz z peselem!!!!!!!!!!!!!! precz!!!!!!!!!!
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
VI kadencja Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1521 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko wicedyrektora szkoły Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do interpelacji pana posła Franciszka Jerzego Stefaniuka (nr SPS-023-1521/08) z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczącej wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko wicedyrektora szkoły, uprzejmie informuję, iż w wyniku ponownej analizy przepisów § 6 pkt 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826, z późn. zm.), przedstawiam następującą opinię w przedmiotowej kwestii: Zgodnie z § 6 pkt 1 cytowanego rozporządzenia stanowisko wicedyrektora przedszkola, szkoły i placówki może być powierzone nauczycielowi, który: 1) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 lub § 2, 2) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 3) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy uzyskaną w okresie czterech lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie roku bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora, 4) spełnia wymóg określony w § 1 pkt 5-8. Wymóg posiadania przez dyrektora szkoły stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wynika bezpośrednio z art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W art. 37 ust. 1 tej ustawy stanowiącym o powierzaniu stanowisk wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach taki wymóg nie został sformułowany. Zatem wskazanie w treści wstępnej § 1 cytowanego rozporządzenia, że stanowisko dyrektora może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, nie stanowi samoistnie sformułowanego warunku, tylko powtórzenie wymogu wynikającego z przepisu ustawowego. O potrzebie posiadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego mówi się konsekwentnie w dalszych przepisach rozporządzenia odnoszących się do dyrektorów poszczególnych typów szkół (§ 2, 4, 8). Natomiast nie zastrzeżono wymogu posiadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przepisach § 3, 5, 6 i 7 rozporządzenia, aczkolwiek w ich treści zawarto wymóg spełnienia wymagań określonych w: - § 1 pkt 2-8 (w § 3 pkt 3), - § 1 pkt 2 i 5-8 (w § 5 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3), - § 1 pkt 1 lub § 2 oraz § 1 pkt 5-8 (w § 6 pkt 1 i 4), - § 1 pkt 5-8 (§ 7). Brak sformułowanego wobec stanowisk kierowniczych określonych w § 3, 6 i 7 wymogu posiadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oznacza, że stanowiska wymienione w tych przepisach, a zatem stanowisko dyrektora szkoły i zespołu szkół oraz stanowisko kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy placówce dyplomatycznej lub konsularnej RP (§ 3), stanowisko wicedyrektora przedszkola, szkoły i placówki (§ 6) oraz stanowisko kierownicze inne niż wymienione w § 1-6 rozporządzenia (§ 7), może zajmować osoba posiadająca stopień nauczyciela kontraktowego. Wątpliwości co do możliwości zajmowania stanowiska wicedyrektora przez nauczyciela kontraktowego wynikały z przyjmowania, że zawarte w § 6 pkt 1 cytowanego rozporządzenia odesłanie do wymagań określonych w § 1 pkt 1 oznacza również konieczność zastosowania warunku zawartego w treści wstępnej § 1 - czyli warunku posiadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Takie założenie jest jednak błędne, gdyby je zaakceptować, to w konsekwencji wymóg posiadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego należałoby również stosować do stanowisk wymienionych w § 3 i 7, a nawet do osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w § 5 (w tym ostatnim przypadku byłoby to w sposób jaskrawy sprzeczne wewnętrznie - osoba niebędąca nauczycielem musiałaby być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym), gdyż w tych przepisach również znajduje się odwołanie do wymagań określonych w niektórych punktach § 1. Również w przypadku stanowiska dyrektora szkoły lub zespołu szkół przy placówce dyplomatycznej lub konsularnej RP pojawiłaby się oczywista sprzeczność z przepisem § 15 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 194, poz. 1986) dopuszczającym expressis verbis zajmowanie stanowiska dyrektora takiej szkoły lub zespołu przez nauczyciela kontraktowego. Tak więc należy uznać, że zawarte w § 6 pkt 1 cytowanego rozporządzenia z 2003 r. odesłanie do § 1 pkt 1 oznacza konieczność stosowania wymogu zawartego bezpośrednio w tym punkcie (tj. posiadania kwalifikacji nauczycielskich). Gdyby autor przepisu chciał, aby wicedyrektorem szkoły mógł być tylko nauczyciel mianowany lub dyplomowany, to w treści wstępnej § 6zamiast wyrazu ˝nauczyciel˝ użyłby wyrazów ˝nauczyciel mianowany lub dyplomowany˝. W świetle powyższego, zarówno zgodnie z brzmieniem § 1 pkt 1, jak również § 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 maja 2003 r., stanowisko wicedyrektora szkoły może być powierzone nauczycielowi kontraktowemu. Z poważaniem Sekretarz stanu Krystyna Szumilas Warszawa, dnia 9 maja 2008 r. i po sprawie. Nie trzeba było się podniecać.
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
KN napisał:
i po sprawie. Nie trzeba było się podniecać.
Arogancja PSL-u w pełnej krasie!!! Drelowski poseł pociągnął za odpowiednie sznurki w menis, które zrobiło z siebie głupka i wysmażyło potrawkę o nazwie NEPOTYZM m-c PSL-u. Czytamy "iż w wyniku ponownej analizy przepisów § 6 pkt 1 rozporządzenia", ble, ble, ble... Poseł musiał jakoś ochronić stołeczki "swoich" ludzi: a/ pociotka, członka PSL-u, wysoko w partyjnych strukturach miejskich; b/ "żonę szefa rady miejskiej", człowieka od wielu lat związanego z PSL-em; Teraz czekamy na opinię NIEZALEŻNEGO od PSL-u EKSPERTA i jego interpretację przepisów § 6 pkt 1!!! Także Pitera sprawdzi czy nie doszło do "wystąpienia w jednostkowym interesie" członka własnej rodziny i rodziny partyjnej. Niech tylko TVN i "Dziennik" to podłapią (a podłapią, to pewne), to dopiero się zacznie publiczne podniecanie!!! Reasumując mamy w szkołach wicedyrektorów o wątpliwych uprawnieniach, którzy zajmują się nadzorowaniem pracy swoich kolegów "mianowanych i dyplomowanych" o kwalifikacjach niebotycznie większych, którzy to nie mogą zostać wicedyrektorami tylko dlatego, że nie należą do PSL-u!!! Wyborco pamiętaj!!! Dla PSL-u ważny jest człowiek, ale "swój" partyjny człowiek!!! A twoje dziecko jest traktowane jak worek kartofli???
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
"Wyborco pamiętaj!!! Dla PSL-u ważny jest człowiek, ale "swój" partyjny człowiek!!! A twoje dziecko jest traktowane jak worek kartofli??? " A czy kiedykiolwiek wcześniej psl był inny? Coś nowego? Nic nowego - stara śpiewka i tyle.
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Gość napisał:
"sił zbrakło by zabrać z powrotem TACZKĘ???" to taki skrót myślowy... toż z TACZKI się nie wygramolił, bo jak? nie dał rady wyleźć... to nie chcieli tego ciągnąć z powrotem i zostawili... CAŁY CZAS SIEDZI W TACZCE! teraz wystarczy tylko kilku odważnych chłopa... może uczniowie co napiszą... a wywózka jest przygotowana!
Co tu pisać do " grubego" nikkt z niczym nie chodzi /chyba po podpis/ bo on o niczym niewie co się dzieje wszkole a już napewno wśródd uczniów,kuchnia już zlikwidowana zimne gnioty dowożą z Ekonomika głównie po to żeby szefa dokarmić /podobno z poborów trudno mu się utrzymać/w klasach i innych pomieszczeniach brud i smród ,warsztaty nie istnieją obsługa warsztatów robi za doaorców,po placu strach chodzić żeby niezostać przejechanym,resztki urządzeń sportowych ulega deastacji,młody zastępca arogancki bo niechcę napisać ch...ski zarówno w stosunku do uczniów jak i nauczycieli ,Pani dyr.lata jak opętana ale bez pomocy tych dwóch huncwotów nic niejest w stanie zrobić. Obecnie w szole nie ma ani porządku ani dyscypliny a dawny spokój ,porządek i "rodzinna atmosfra,która przciągała młodzież do szkoła jużdawno rozsypała się w proch i co tu pisać a i tak muę kończyć bo zaraz dzwonek.
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
młodzik napisał:
Co tu pisać do " grubego" nikkt z niczym nie chodzi /chyba po podpis/ bo on o niczym niewie co się dzieje wszkole a już napewno wśródd uczniów,kuchnia już zlikwidowana zimne gnioty dowożą z Ekonomika głównie po to żeby szefa dokarmić /podobno z poborów trudno mu się utrzymać/w klasach i innych pomieszczeniach brud i smród ,warsztaty nie istnieją obsługa warsztatów robi za doaorców,po placu strach chodzić żeby niezostać przejechanym,resztki urządzeń sportowych ulega deastacji,młody zastępca arogancki bo niechcę napisać ch...ski zarówno w stosunku do uczniów jak i nauczycieli ,Pani dyr.lata jak opętana ale bez pomocy tych dwóch huncwotów nic niejest w stanie zrobić. Obecnie w szole nie ma ani porządku ani dyscypliny a dawny spokój ,porządek i "rodzinna atmosfra,która przciągała młodzież do szkoła jużdawno rozsypała się w proch i co tu pisać a i tak muę kończyć bo zaraz dzwonek.
Może go włożyć do tej 5teczki i niech jedzie w powrotną drogę do Tadeusza,Teraz tyle wolnych miejsc po "ludowcach"w Warszwie ,a może sam Tadeusz eię załapie na lepszy stołek przecież marzy otym od dawna.ale na przeskodie mu stoi start w wyborach przeciwko FJS,
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
g napisał:
Może go włożyć do tej 5teczki i niech jedzie w powrotną drogę do Tadeusza,Teraz tyle wolnych miejsc po "ludowcach"w Warszwie ,a może sam Tadeusz eię załapie na lepszy stołek przecież marzy otym od dawna.ale na przeskodie mu stoi start w wyborach przeciwko FJS,
Tadeusz i Przemek go przywiezli w taczce, wiec niech go teraz razem wywioza, tylko maly problem jest... troszeczke przytyl przez rok.
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Gość napisał:
Tadeusz i Przemek go przywiezli w taczce, wiec niech go teraz razem wywioza, tylko maly problem jest... troszeczke przytyl przez rok.
Nie mają na to czsu muszą bronić własnej "duszy" i godzić się na /wątpliwe z punktu widzenia interesów powiatu / nowe stanowiska w administracji i ugłaskać koalicjanta zanim kopnie się go w d...ę.
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
~gość~ napisał:
Nie mają na to czsu muszą bronić własnej "duszy" i godzić się na /wątpliwe z punktu widzenia interesów powiatu / nowe stanowiska w administracji i ugłaskać koalicjanta zanim kopnie się go w d...ę.
podobno zaczęli głaskać "koalicyjanta" miejskiego - pana mania!
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Gość napisał:
podobno zaczęli głaskać "koalicyjanta" miejskiego - pana mania!
zaczynają mu wchodzić w cztery litery i to bez wazeliny, próbują odzyskiwać politycznie spalony teren
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Gość napisał:
podobno zaczęli głaskać "koalicyjanta" miejskiego - pana mania!
maniu jak ty cipiesz w tej polityce, nawet na zdjęciu cię nigdzie nie dają... będziesz jeszcze startował w wyborach, czy koalicyjne PSL cię już wyleczyło z tego?
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Strona 6 z 6

Dodaj odpowiedź:

Aby napisać komentarz, należy się zalogować:

Nie publikujemy nic na Twojej tablicy na Facebooku oraz nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobistych.
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o wybór swojej nazwy użytkownika.

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.