Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

Dostali wyróżnienia "Dobre bo Bialskie"

Utworzony przez Wojtek, 20 stycznia 2011 r. o 14:52
Za co otrzymał predzio odznaczenie ,że nie chce swoich lokatorów poinformować ile zarabia , bo to są ich pieniądze, a on ich traktuje jak w Altrenatywie 4 . Pięknie to już upadek moralny . Nasuwa się tytuł ,, Bialskie bo chamskie ''.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Parada oszustów i naciągaczy. Inaczej, tzw. towarzystwo wzajemnej adoracji. Aż nie do uwierzenia, że to możliwe. A jednak, rzecz się dzieje tu i teraz.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
20 grudnia 2010 r. znak: OL-WO-0212-792-2-MG/10 Lublin, dnia 17 grudnia 2010 roku Pan lek. med. Ireneusz STOLARCZYK Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Warszawska 2-4 21-560 Międzyrzec Podlaski DECYZJA Nr 205/2010/Odw. Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ireneusz Stolarczyk z siedzibą: ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w zakresie Fizjoterapia ambulatoryjna – postępowanie Nr 03-11-001478/REH/05/1/05.1310.208.02/1. - oddalam odwołanie. Uzasadnienie W dniu 5 października 2010 r. Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. w rodzaju świadczeń: Rehabilitacja Lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej za terenie powiatu bialskiego – postępowanie Nr 03-11-001478/REH/05/1/05.1310.208.02/1. Oferenci przystępujący do konkursu ofert, oprócz wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, powinni spełniać wymagania określone przez Ministra Zdrowia, na podstawie art. 31d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz przez Prezesa NFZ, na podstawie art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach, w: - zarządzeniu Nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zarządzeniu Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Oferty oceniane były zgodnie z kryteriami, określonymi w art. 146 ust. 1 pkt 2, wymienionymi w art. 148 ustawy o świadczeniach oraz w zarządzeniu Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem nr 85/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r., zmienionym zarządzeniem nr 50/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. Oferty w ogłoszonym postępowaniu należało złożyć do dnia 20 października 2010 roku. Oferent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski złożył w Lubelskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ofertę nr 03-11-001478(05/1)-0004/00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 października 2010 roku, w siedzibie Lubelskiego OW NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin. W ogłoszeniu wskazano obowiązujące przepisy dotyczące wymogów, jakie muszą być spełnione przez podmioty składające oferty oraz przepisy dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto, Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadził w dniu 20 września 2010 roku szkolenie dla świadczeniodawców w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne, na którym zostały omówione zasady przygotowania oferty, warunki realizacji i zawierania umów, zasady przeprowadzenia postępowań konkursowych i prowadzenia negocjacji. W trakcie postępowania konkursowego wpłynęło 8 ofert. Komisja konkursowa stwierdziła prawidłowość ogłoszenia postępowania. Oferta nr 03-11-001478(05/1)-0004/00 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski została złożona w terminie. Po sprawdzeniu spełniania warunków formalnych, Komisja Konkursowa nr 12 nie stwierdziła braków w dokumentach formalno-prawnych, określonych w szczegółowych warunkach postępowania. W dniu 30 października 2010 r. Komisja Konkursowa wezwała Oferenta do złożenia w terminie do dnia 5 listopada 2010 r. wyjaśnienia elementów spornych harmonogramu personelu. Oferent w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienie potwierdzające prawidłowość wykazanego harmonogramu personelu wraz z oświadczeniami personelu medycznego. W dniu 5 listopada 2010 roku Komisja Konkursowa nr 12 wezwała Oferenta do złożenia pisemnych wyjaśnień dostosowania odpowiedzi ankietowej zgodnej ze stanem faktycznym w związku ze stwierdzeniem rozbieżności pomiędzy formularzem ofertowym a udzieloną odpowiedzią na zawarte w ankiecie pytanie: 1.5 WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA W WYKAZIE SPRZĘTU 1.5.13 Czy oferent zapewnia lampę IR lub IR/UV – w miejscu? Udzielona odpowiedź: „Spełniam warunek w dniu złożenia oferty i będę spełniać od początku obowiązywania umowy". W dniu 10 listopada 2010 r. Oferent potwierdził udzieloną odpowiedź. 1.5.14 Czy oferent zapewnia wieloosobowa komorę kriogeniczną niskotemperaturową (zakres uzyskiwanych temperatur od -120oC do -150oC) z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu - w lokalizacji? Udzielona odpowiedź: "Nie dotyczy, nie będę realizować zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej", zaś odpowiedź udzielona na pozostałe pytania w ankiecie dotyczące realizacji krioterapii ogólnoustrojowej ( nr pytania w ankiecie 1.5.9 , 1.5.15, 1.5.10 "Spełniam warunek w dniu złożenia oferty i będę spełniać od początku obowiązywania umowy" ). W związku z wyjaśnieniem Oferenta z dnia 10 listopada 2010 r. dokonano zmiany odpowiedzi na pytania ankietowe 1.5.9, 1.5.15., 1.5.10 na „nie dotyczy, nie będę realizować zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej”, co skutkowało zmniejszeniem liczby punktów w ocenie oferty o 0,85. 2.1. PERSONEL - INNY 2.1.1. Czy świadczenia udzielane są przez osobę posiadającą specjalizację w dziedzinie fizjoterapii – wymiarze czasu pracy odpowiadajacym równoważnikowi co najmniej 1 etatu przeliczeniowego? Udzielono odpowiedzi: TAK Oferent oświadczył, iż na pytanie 2.1.1. udzielił błędnej odpowiedzi, gdyż nie posiada personelu o kwalifika
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz

Dodaj odpowiedź:

Przerwa techniczna ... ...