Lublin, 23 października 1929 r. Wojewódzki Wydział Zdrowia Publicznego w Lublinie ogłasza konkurs na otwarcie drugiej apteki w KRAŚNIKU, powiatu janowskiego, przy ul. Narutowicza, nie wyłączając i strony Rynku leżącej między ulicami Królewską i Krótką. Ubiegający się o uzyskanie koncesji winien w przeciągu czterech tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego konkursu nadesłać do Województwa podanie, do którego należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w rozporządzeniu b. Ministerstwa Zdrowia Publicznego z dnia 21 kwietnia 1921 r. o sposobie zakładania aptek. (......) http://laurahuta.blogspot.com/2012/01/czy-krasnik-mia-druga-apteke-od-1929.html
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz