kropla w morzu ,takich samochodów jadących na zachód dziesiatki dziennie
0