nareszcie jakieś pozytywne informacje. Warto byłoby wspomnieć, że przytulisku pomagają też uczniowie kraśnickich szkół, takie zbiórki wielokrotnie organizowały szkoły podstawowe nr 3 i 6 oraz kraśnickie licea
0