Panie Wiśniewski petycja powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej administracji.Wszystkie materiały odnośnie tej kwestii są publiczne.
0