ERGO Centrum - Pomoc poszkodowanym w wypadkach. ERGO Centrum jest jedną najskuteczniej działających firm na rynku odszkodowań. Naszym celem jest udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Swoich Klientów reprezentujemy w kontaktach z zakładami ubezpieczeń i dokładamy wszelkich starań, by uzyskać w ich imieniu jak najwyższe odszkodowanie. Nasza oferta jest skierowana do osób, które odniosły obrażenia lub straciły bliskich w wypadkach. Pomagamy poszkodowanym na terenie całego Kraju oraz Unii Europejskiej. Naszą firmę tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów oraz likwidacji szkód. Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz koncentracji na potrzebach naszych Klientów nasze działania są efektywniejsze, a jednocześnie konkurencyjne cenowo w stosunku do usług świadczonych na rynku. Specjalizujemy się w odzyskiwaniu odszkodowań: - z tytułu wypadków komunikacyjnych: ubezpieczeń majątkowych i osobowych - z tytułu wypadków w rolnictwie - z tytułu wypadków w zakładach pracy - z tytułu pożaru, zalania i kradzieży. Nasza oferta dotyczy osób, które brały udział w wypadku jako : - kierowca - pasażer - pieszy - rowerzysta W zakresie naszych usług zapewniamy: - bezpłatne doradztwo - sprecyzowanie wysokości roszczeń przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym - skompletowanie niezbędnych dokumentów - terminowe i profesjonalne prowadzenie postępowania przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym ( zgłoszenie szkody, sporządzanie pism w toku postępowania, wniesienie odwołania ) - bieżącą informację, na jakim etapie znajduję się postępowanie w Towarzystwie Ubezpieczeniowy - wykonanie opinii medycznych, celem ustalenia faktycznego uszczerbku na zdrowiu i określenia konsekwencji urazów w przyszłości - kontrolę prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń z tytułu : - uszczerbku na zdrowiu ( zadośćuczynienia za ból i cierpienie ) - ponoszonych kosztów leczenia; - strat materialnych w związku z wypadkiem - utraconych zarobków, dochodów - wynajęcia pojazdu zastępczego - śmierci w wyniku wypadku, w tym zwrotu kosztów pogrzebu, wystawienia pomnika itd. - renty na zwiększone potrzeby - renty z tytułu utraconego dochodu - renty alimentacyjnej Nie pobieramy zaliczek ani opłat wstępnych na poczet prowadzenia sprawy. Nasze wynagrodzenie stanowi określony procent pobierany dopiero od uzyskanej kwoty odszkodowania. Wszystkich zaineresowanych użytkowników forum zapraszamy serdecznie na bezpłatne konsultacje. Na wasze pytania odpowiadają specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów oraz likwidacji szkód. ERGO Centrum tel./fax: 076 817 70 57 tel.kom.: 508 104 487 Więcej informacji na nasz temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ergocentrum.pl
0