Panie Wójcie czas na rezlizację planów, anie ,,jedn baba drugiej babie,,
0