Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Turystyka jutra” –współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – realizowanym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (FFI) w Lublinie. W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia: „Prawne i marketingowe aspekty działalności turystycznej” (60 godz.), w terminie grudzień 2009 – styczeń 2010 r., • Pojęcie działalności turystycznej/usług turystycznych; • Prawne aspekty działalności turystycznej (otoczenie przedsiębiorstwa branży turystycznej; regulacje ustawowe w obszarze turystyki; prawne aspekty tworzenia, działania i finansowania przedsiębiorstw turystycznych i agroturystycznych; ubezpieczenia w turystyce; problemy rozwoju regionalnego – aspekty prawne, wpływ UE) • Marketingowe aspekty działalności turystycznej (istota marketingu usług turystycznych; marketing turystyki jako część marketingu terytorialnego; czynniki kształtujące atrakcyjność obszaru; segmentacja rynku turystycznego; pozycjonowanie na rynku turystycznym; kanały promocji i dystrybucji; strategia marketingowa działalności hotelarsko-gastronomicznej); • Elementy marketingu-mix w turystyce; • E-marketing. Ostatni tydzień przyjmowania zgłoszeń „Promocja produktu turystycznego” (40 godz.), w terminie styczeń – luty 2010 r., • Definicje, klasyfikacje i istota produktu turystycznego, markowy produkt turystyczny; • Promocja jako jeden z czterech narzędzi „marketingu - mix” obok produktu, ceny i dystrybucji; • Podstawowe funkcje promocji produktu turystycznego; • Budowa strategii promocji - przejrzyste sformułowanie celów promocji (jak, gdzie, z kim i za ile); • Przykładowe działania promocyjne; • Kanały promocji i dystrybucji produktu turystycznego; • Reklama jako najbardziej widoczny i silnie oddziaływujący sposób promocji; • Marketing wystawienniczy; • Rola władz lokalnych i regionalnych w kreowaniu polityki Uczestnikami projektu mogą być pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, zamieszkałe (w rozumieniu KC) lub pracujące na terenie woj. lubelskiego. Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym lub popołudniowo – weekendowym, w zależności od preferencji większości osób w danej grupie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerem telefonu 81 532 10 30, 532 10 32, 502 267 743 oraz w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18. Zainspirujemy Cię do działania! Serdecznie zapraszamy Zespół Projektu „Turystyka jutra”
0