Czy związkowcy pana Przybysza też biegną, czy pan Przybysz biegnie??
0