Trzeba ich zwolnić do domu bo święta idą, to dobrzy katolicy.
0