Waldkowi Góździowi i Jego Rodzinie oraz Zbyszkowi Międlarowi i Jego Rodzinie - następnych wspólnych lat w zdrowiu życzy - "młokos" - Henryk Cholewa
0