Jakie nowe centrum kultury? Centrum kultury, to będzie w Lubartowie w starej plebanii przy kościele.
0