Panie redaktorze, wniosek o tymczasowy areszt do sądu składa zawsze prokurator nigdy policja, co najwyżej policja może wnioskować do prokuratora aby ten rozważył złożenie wniosku :)
0