Turystyka to Twoja pasja? Pracujesz w branży turystycznej?…a może dopiero chcesz zacząć? Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Turystyka jutra” –współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – realizowanym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (FFI) w Lublinie. W ramach projektu zostaną zorganizowane BEZPŁATNE szkolenia: „Prawne i marketingowe aspekty działalności turystycznej” (60 godz.), w terminie grudzień 2009 – styczeń 2010 r., • Pojęcie działalności turystycznej/usług turystycznych; • Prawne aspekty działalności turystycznej (otoczenie przedsiębiorstwa branży turystycznej; regulacje ustawowe w obszarze turystyki; prawne aspekty tworzenia, działania i finansowania przedsiębiorstw turystycznych i agroturystycznych; ubezpieczenia w turystyce; problemy rozwoju regionalnego – aspekty prawne, wpływ UE) • Marketingowe aspekty działalności turystycznej (istota marketingu usług turystycznych; marketing turystyki jako część marketingu terytorialnego; czynniki kształtujące atrakcyjność obszaru; segmentacja rynku turystycznego; pozycjonowanie na rynku turystycznym; kanały promocji i dystrybucji; strategia marketingowa działalności hotelarsko-gastronomicznej); • Elementy marketingu-mix w turystyce; • E-marketing. „Promocja produktu turystycznego” (40 godz.), w terminie styczeń – luty 2010 r., • Definicje, klasyfikacje i istota produktu turystycznego, markowy produkt turystyczny; • Promocja jako jeden z czterech narzędzi „marketingu - mix” obok produktu, ceny i dystrybucji; • Podstawowe funkcje promocji produktu turystycznego; • Budowa strategii promocji - przejrzyste sformułowanie celów promocji (jak, gdzie, z kim i za ile); • Przykładowe działania promocyjne; • Kanały promocji i dystrybucji produktu turystycznego; • Reklama jako najbardziej widoczny i silnie oddziaływujący sposób promocji; • Marketing wystawienniczy; • Rola władz lokalnych i regionalnych w kreowaniu polityki Uczestnikami projektu mogą być pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, zamieszkałe (w rozumieniu KC) lub pracujące na terenie woj. lubelskiego Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerem telefonu 81 532 10 30, 532 10 32, 502 267 743 oraz w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18.
0