Bezpłatne szkolenia i staże dla bezrobotnych z woj. lubelskiego Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt: „Arena możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Arena możliwości” skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku do 15-24 oraz powyżej 50r. ż. zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego. Jego uczestnicy będą mogli skorzystać z: - Indywidualnego poradnictwa zawodowego - Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy - Treningu kompetencji psychologicznych Ponadto Uczestnicy Projektu wezmą udział w jednym ze szkoleń podwyższającym kwalifikacje zawodowe: -Administrowanie bazami danych (120 h) -Tworzenie stron WWW z grafiką komputerową (160 h) Po zakończeniu szkoleń każdy Uczestnik Projektu odbędzie 4-miesięczny płatny staż, którego celem będzie wykorzystanie praktycznych umiejętności zdobytych podczas szkoleń, zwiększenie doświadczenia zawodowego oraz nawiązanie kontaktów zawodowych, które ułatwią zdobycie zatrudnienia. W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: • stypendia szkoleniowe i stażowe • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż • materiały szkoleniowe • wykwalifikowaną kadrę • catering na szkoleniach • zaświadczenia Warunkiem udziału w projekcie jest zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście w Biurze Projektu oraz pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.labcert.pl Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowani kandydaci mają niepowtarzalną okazję na zdobycie i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie motywacji rozwoju zawodowego. Kontakt: Biuro projektu: Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. ul. Poznańska 29 20-731 Lublin tel. 81 743 84 00, 506 062 457 e-mail: kontakt@labcert.pl
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz