Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Turystyka jutra” –współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – realizowanym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (FFI) w Lublinie. W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia: „Sprzedaż lokalnego produktu turystycznego” w terminie luty – marzec 2010 r., • Podstawy prawne sprzedaży; • Potrzeby nabywców a podejmowanie decyzji zakupu; • Badania jako kompleksowe narzędzie oceny; • Istota marketingu produktów turystycznych; • Elementy marketingu-mix w hotelarstwie i gastronomii; • Planowanie marketingowe jako nowoczesne narzędzie wspierania sprzedaży produktów turystycznych; • E-marketing; • Proces rozwoju nowego produktu. „Nowoczesne technologie w biznesie turystycznym” w terminie marzec – kwiecień 2010 r.,• Sprzedaż usług/produktów turystycznych z wykorzystaniem Internetu i nowych technologii; • Wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych w obiektach hotelowych, gastronomicznych, konferencyjnych, w biurach podróży oraz innych obiektach turystycznych; • Profesjonalna telefoniczna obsługa klienta; • E-marketing; • Wykorzystanie nowoczesnych technologii typu GPS lub Bluetooth (z wykorzystaniem Internetu). Uczestnikami projektu mogą być pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, zamieszkałe (w rozumieniu KC) lub pracujące na terenie woj. lubelskiego Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym lub popołudniowo – weekendowym, w zależności od preferencji większości osób w danej grupie. Zwracamy koszty dojazdu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerem telefonu 81 532 10 30, 532 10 32, 502 267 743 oraz w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz