Bieg 21.06.09 Początek o godzinie 13.00 w Parku „na dole”, za plebanią, szkołą podstawową. Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe "Liber Liber" zaprasza wszystkich ludzi dobrego serca do uczestnictwa w biegu charytatywnym na rzecz Jasia Barszcza dnia 21.06.09 niedziela o godzinie 13.00. Leczenie Jasia jest bardzo kosztowne, wymaga wielu poświęceń, nie tylko finansowych. Dlatego powstała nasza inicjatywa, której celem jest pomoc finansowa dla Jasia i jego rodziców. Akcja odbędzie się pod nazwą "Biegnijmy po zdrowie". Trasa będzie przebiegała alejkami parku miejskiego za plebanią. Spotkanie rejestracyjne odbędzie się o godz. 12.30 w parku „na dole”- tam gdzie odbywa się festyn „Pieczony Ziemniak”. Każdy uczestnik za swój wkład finansowy otrzyma numerek udziału w biegu, z którym przebiegnie wyznaczony odcinek. Ważną kwestią tego przedsięwzięcia jest brak rywalizacji. Ta forma akcji ma być manifestacją zdrowego trybu życia i jednocześnie sposobem pomocy innym. Naszym celem jest pozyskanie środków na wsparcie leczenia Jasia. Tym samym możemy przyczynić się do integracji środowiska lokalnego/mieszkańców, a Bychawa może stać się wizytówką życzliwości ludzkiej. Dlatego powstańmy w to niedzielne popołudnie z foteli! Odejdźmy sprzed telewizora! Nie bądźmy obojętni! Pomóżmy Jasiowi!!!! STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „LIBER LIBER”
0