Czy 27.XI.będzie Msza  z mod.o uzdr. i o której godz. w kościele Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
0