FAtóm nad stolicom makaronów zapanowau. Lieber God!
0