Za parkiem powstają Nowe Góry,na razie marglowo-gruzowe.Ale już można szukać nazwy.
0