a jakie pozwolenie jest potrzebne na posiadanie broni gazowej? Zgodnie z ustawą - USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. (Dz. U. Nr 53, poz. 549) pozwolenie nie jest wymagane.
0