Kolejne miejsca przypadły spółkom PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne (206), PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków (342), PGE Dystrybucja Lubzel (390). Jeśli przedsiębiorstwa dystrybucyjne zajmują tak wysokie miejsca oznacza to, że odbywa to się kosztem klientów, tzn że z nas zdzierają Jeszcze kilka podwyżek i znajdą sie w 1-szej dziesiątce.
0