A u nos w Godzisowie to przesło taki biołe nicym tornado amerykanckie.
0