Na Lubelszczyźnie nigdy nie będzie normalnie dopóki będą rządzić osoby z Chełma i Zamościa (nauczyciele wf-u i specjaliści od wszystkiego)
0