1 lipca w Radzyniu Podlaskim odbyło się otwarcie ofert w przetargu na prace remontowe pałacu Potockich. „Wpłynęło 5 ofert, przy naszym założeniu kosztorysu inwestorskiego wartość tych prac remontowych miała wynieść 2.261.530 złotych. Oferty zostały złożone w przedziale wartości od 1.836.174 złotych do kwoty 3.227.866 złotych. Ostatnia wartość jest jedyną tak wysoką bardzo odbiega od innych. Pozostałe 4 były poniżej wartości, którą żeśmy przyjmowali jako wartość według kosztorysu inwestorskiego” – poinformował Jan Gryczon z radzyńskiego Magistratu. Dla przypomnienia: prace remontowe, na które przeprowadzony został przetarg obejmą północną elewację Pałacu Potockich. „Inwestycja ma bardzo szeroki zakres. Obejmuje całą elewację północną pałacu, dodatkowo część elewacji wschodnich, a zatem tynki, wszelką sztukaterię, płaskorzeźbę, rzeźby figuralne w centralnej części, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także zabytkowe schody z piaskowca od strony północnej, tzw. „ogrodowe” – powiedział Jan Gryczon z radzyńskiego Magistratu. Środki finansowe na tę inwestycję w większości pochodzą z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak dodaje Jan Gryczon według wskazówek ministerstwa inwestycja powinna zostać rozliczona do 15 listopada co może być trudne do zrealizowania, dlatego został złożony wniosek o przesunięcie terminu do końca grudnia.
Zaloguj się, aby oddać głos
0