Piłsudski jako pierwszy wywołał konflikt zbrojny od zakończenia I w. ś. napadając swego wschodniego sąsiada wykrwawionego po bratobójczej wojnie domowej . http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_domowa_w_Rosji
0