Wychodzi słaba znajomość regionu u autora tego reklamowego artykułu (to podkręcanie atmosfery przezd próbą wejścia Bogdanki na giełdę). Na lubelszczyźnie mamy kilku regionalnych wytwórców energii elektrycznej, np. Elektrociepłownia Wrotków (250 MWA mocy w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej - wystarcza do zasilenia sporego miasta). Należy zaznaczyć, że aby Bogdance zwróciły się koszty takiej inwestycji trzeba będzie wielu wielu lat.
0