Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AHE w Lublinie zaprasza na studia podyplomowe na kierunkach: 1. Terapia pedagogiczna z elementami logopedii 2. Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori 3. Doradztwo zawodowe i personalne 4. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 5. Pedagogika resocjalizacyjna 6. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 7. Przygotowanie pedagogiczne- studia kwalifikacyjne 8. Diagnoza w edukacji przedszkolnej Najtańsza oferta w regionie! Rekrutacja trwa do 28.02.2012r. Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenia w ramach projektu „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wsparcie kadry nauczycielskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej można uzyskać w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Lublinie Al. Racławickie 5 pok. nr 10 20-059 Lublin tel.: 81 441 99 11, 81 744 06 85 e-mail: lublin@ahe.lodz.pl Dodatkowo ZOD AHE prowadzi rekrutację na semestr letni 2011/2012 na kierunek: Pedagogika I stopnia Specjalności: -psychopedagogika z profilaktyką społeczną -pedagogika opiekuńczo-wychowawcza -pedagogika resocjalizacyjna -prewencja patologii i zagrożeń społecznych -edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne -doradztwo zawodowe i personalne Przyjmujemy również zapisy na następujące kierunki w AHE w Łodzi: Pedagogika II stopnia Filologia II stopnia Politologia II stopnia
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz