Należy do tego dodać kolejkę wąskotorową, przedłużoną nad Wisłę.
0