Fundacja Ars Vivendi (Sztuka Życia) ul. Szkolna 2 / 14 24-320 Poniatowa tel.: + 48 0509 682 559 e-mail: fundacja.arsvivendi@wp.pl http: www.arsvivendi.pl Szanowni Państwo, pragniemy zainteresować Was, odkryciami archeologicznymi poczynionymi w miesiącu lipcu 2010 r. na obszarze byłych Zakładów Elektromaszynowych ?EDA? w Poniatowej, na terenie którego, w latach 1941-1945 zlokalizowano trzy obozy: Stalag 359 ? obóz jeniecki, przeznaczony dla jeńców sowieckich (1941-1942), Többens Werke GmbH Poniatowa im SS-Arbeitslager Ponjatowa ? niemiecki obóz pracy dla Żydów, deportowanych z Austrii, Słowacji i getta warszawskiego (1942-1944), Obóz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ? żołnierzy ruchu oporu (marzec 1945-22 maj 1945 r.). W trakcie prowadzenia prac ziemnych (inwestor ? Urząd Miasta i gminy Poniatowa) na ww. terenie, odkryto artefakty -według nas - o znacznej wartości muzealnej i historycznej; wiele wskazuje, iż mają one związek z obozem pracy dla ludności żydowskiej. Na wykopaliska składają się m.in. przedmioty codziennego użytku: metalowe kubki, sygnowane sztućce, grzebienie, guziki (zob. załączone fotografie). Do najcenniejszych znalezisk zaliczamy metalowe tabliczki identyfikacyjne z wygrawerowanymi więziennymi numerami i literami W.C.T. (skrót od Walther Caspar Többens), które więźniowie porzucili w dniu 4.11.1943 r., tuż przed ich rozstrzelaniem. Bylibyśmy Państwu niezmiernie zobowiązani, gdyby informacja o niniejszych znaleziskach, znalazła miejsce na Państwa stronach internetowych a także we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych, aby czytelnicy i zainteresowani poruszaną powyżej tematyką, dowiedzieli się o owych jakże rzadkich i znamiennych dla kultury polskiej odkryciach. Przeprowadzając inspekcję konserwatorską w dniu 17.06.2010 r., przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie stwierdził, iż prace ziemne powinny być wstrzymane (punkt 2 protokołu) a dalsze wykopaliska wykonywane pod nadzorem archeologicznym (punkt 1 protokołu). Nasza radość i nadzieja na pozyskanie kolejnych eksponatów trwała krótko. Inwestor nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych i prowadząc dalsze prace, dopuścił do dewastacji nie przebadanych stanowisk archeologicznych i znajdujących w nich eksponatów. Pragniemy zwrócić się do Państwa z kolejną prośbą, o poparcie naszych działań, abyśmy wspólnie zapobiegli zniszczeniu kolejnych stanowisk archeologicznych (grobów) i uratowali znajdujące się w nich niezwykle cenne dla kultury i historii polskiej eksponaty. Z wyrazami szacunku Artur Podgórski Prezes Fundacji
0