Czujesz się pokrzywdzony i wyzyskiwany przez „krwiopijców” z Marketów? Nie wiesz, jak sobie poradzić, gdy każą Ci dźwigać ciężary, przekraczające dopuszczalne normy? Znieważają Cię i stosują wobec Ciebie mobbing? Odwiedź Forum Samopomocy Pracowników Hipermarketów - Hiperforum. Na stronie prowadzimy dyskusje, m.in. na temat aktualnej sytuacji panującej w super- i hipermarketach w Polsce, Kodeksu Pracy i problematyki praw pracowniczych, działalności związków zawodowych, walki z dyskryminacją oraz mobbingiem i wielu innych tematów dotykających bezpośrednio pracowników różnych sieci marketów w Polsce. Zapraszamy: ###### ######
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz