Poziom umiejętności posługiwania się językiem ojczystym wśród dziennikarzy sięga dna "akwenu wodnego" - proponuję sprawdzić w słowniku popranej polszczyzny, a dodatkowo w słowniku wyrazów obcych, termin "pleonazm".
0