W Krzczonowie to dzięki sprawnej policji złapano tego podpalacza.
0