Miejmy nadzieję, ze przaśny podpiasecki mistrz kierownicy odpocznie od prawka ze 3 lata.
0