Pierwszy skazany powinien dostać od prezesa sądu kwiaty.
0