Panie redaktorze, od kiedy to trasa S17 przebiega przez miejscowość Siedliszczki? Nazwa miejscowosci to Kolonia Siedliszczki. Pozdrawim
0