Drobna poprawka: Prof. Wanda Wiłkomirska odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnika w czwartek (24 maja 2012 r.) , a nie w piątek.
0