Szanowni Państwo, Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Poniższy kwestionariusz ma na celu zebranie informacji dotyczących przestrzeni publicznych miasta Zamość. Badanie to pozwoli na opracowanie przykładowych kierunków rozwoju (danych przestrzeni), mających na celu podniesienie atrakcyjności miasta Zamość. W związku z tym proszę o wypełnienie poniższej ankiety, zaznaczając odpowiednio puste pola oraz wpisanie treści wypowiedzi w puste miejsca. Badanie jest w pełni anonimowe, a zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych na potrzeby pracy magisterskiej pt. „Kreowanie współczesnej przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Zamość”. Serdecznie zapraszam Państwa do wypełnienia poniższej ankiety!!! www.ankieta-zamosc.pl/
0