Czym jest Uniwersytet Pierwszego Wieku??? Czym jest skrót UTW??? Wszyscy uczniowie dostali indeksy??? Zero informacji w artykule. Mogłoby go w ogóle nie być
0