Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu zapraszają Gimnazjalistów wraz z Opiekunami na I SZKOLNY DZIEŃ ZAWODÓW W EKONOMIKU, który odbędzie się 14.11.2013 r. w siedzibie szkoły (22-400 Zamość, ul. Łukasińskiego 8 ).Program:9.00 - 10.30 Konferencja na temat: „Szkolnictwo zawodowe a potrzeby rynku Pracy”.10.30 - 11.00 Spotkania młodzieży z pracodawcami w pracowniach kształcenia zawodowego.11.00- 12.30 Prezentacja umiejętności zawodowych uczniów Technikum Nr 1 przy ZSP Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu w zawodach:technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.
0