a czemu w artykule, prezydenta wymieniono tylko raz z imienia i nazwiska
0