Dla czytelników wypowiadających się, którzy nie mają wyobraźni przedstawiam krótkie wyliczenie: 175 km/h to 48,6 m/s. Prawie 50 metrów w ciągu jednej sekundy!!! Dla znających prawa fizyki to wystarczy, dla innych nagroda Darwina.
0