Powinien cham zdechnąć od tych jagód oraz jego rodzinka, żona i dzieci złodzieja.
0