DZIADEK ZAWSZE MI MóWIł żE IM DALEJ OD WOJNY TYM WIęCEJ PARTYZANTóW ,CI ZE STYROPIANU PODOBNA OPCJA WIęC MOGą ZASILIć SZEREGI I ZWIąZEK NIE ZAGINIE
0