Znam już wyrok Sądu. Mianowicie jest on taki, że z uwagi na brak obrażeń ciała funkcjonariusz publicznego podczas podjętych obowiązków służbowych, a jego stanowisko służbowe i specyfika pełnionej służby jest narażone na tego rodzaju zdarzenia z narażeniem życia włącznie, a usiłowanie lub fakt dokonania Ryszardowi Kaliszowi zarzucanego podejrzanemu czynu, nie posiada wystarczających znamion popełnienia przestępstwa, zasadnym jest umorzyć dochodzenie z uwagi, iż to jest przecież chory Kraj !!!
0