a w Hrubieszowie w zabytkach robi sie mieszkania komunalne /vide dawny RUCH/
0