Czy za pana Chrzanowskiego w Zamościu dokonano jakiejś poważniejszej inwestycji w oświacie?
0